Fate / strange Fake

 

Fate / strange Fake : เฟท / สเตรนจ์

Fate / strange Fake
เมื่อกลไกแห่งความปรารถนาที่จะทำให้ความต้องการทั้งปวงเป็นจริงปรากฏขึ้น เหล่าจอมเวททั้งหลายจึงอัญเชิญเซอร์วอนท์และเข้าร่วมการต่อสู้แย่งชิง นั่นคือ “สงครามจอกศักดิ์สิทธิ์” หลายปีผ่านไปหลังจากสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่ห้าในญี่ปุ่นจบลง การต่อสู้ครั้งใหม่กลับอุบัติขึ้น ณ ดินแดนสโนว์ฟิลด์ ที่อยู่ทางตะวันตกของอเมริกา นั่นคือสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยสิ่งจอมปลอม เหล่าจอมเวทและวิญญาณวีรชนซึ่งมารวมตัวกัน ณ แท่นบูชาปลอม แม้รู้ว่านี่คือสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ปลอม…แต่พวกเขาก็ยังเต้นไปบนแท่นบูชานั้น ความจริงหรือความเท็จ ล้วนห่างไกลออกไปราวกับอยู่อีกภพหนึ่ง พวกเขาไม่ได้ทำเพื่อจอกศักดิ์สิทธิ์…แต่ทำเพื่อความเชื่อของตนเอง ในเวลานั้น สิ่งที่อัดแน่นอยู่ในภาชนะคือสิ่งจอมปลอม ข้อเท็จจริง หรือว่า…นี่คือผลงานบทใหม่ของ “Fate” วิชวลโนเวลชื่อดังของ Type-Moon โดยฝีมือของ “นาริตะ เรียวโกะ!!”