Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน

 ผ่าพิภพไททัน (進撃の巨人 Shingeki no Kyojin, Attack on Titan)  เป็นชุดมังงะภาษาญี่ปุ่น ผลงานการแต่งเรื่องและวาดภาพประกอบของ อิซะยะมะ ฮะจิเมะ ซึ่งเล่าเรื่อ ReadMore