เพลงรักสองหัวใจ เล่ม 09

 เพลงรักสองหัวใจ เล่ม 09

 Shigatsu Wa Kimi No Uzo

四月は君の嘘
四月是你的謊言
四月是你的谎言
April is your Lie
Shigatsu ha Kimi no Uso
Shigatsu Wa Kimi No Uzo

ISBN : 9786163775481
โดย : Naoshi Arakawa
ลิขสิทธิ์ : Kodansha Ltd.

I met the girl under full-bloomed cherry blossoms, and my fate has begun to change.

ปกติ: 65 บาท
ขาย:59 บาท