ACCEL WORLD แอคเซลเวิลด์ เล่ม 03

ACCELWORLDแอคเซลเวิลด์

 Accel World

Ускоренный Мир
アクセルワールド
アクセル・ワールド
加速世界
Accell World
Acel World
Axel World
Accel World

ISBN : 9786163245441
โดย : Hiroyuki Aigamo
Writer : Reki Kawahara
Character design : HIMA
ลิขสิทธิ์ : Kadokawa Corporation / Edited by ASCII MEDIA WORKS

Welcome To The Accelerated World!!

ฮารุยูกิที่ได้เอาชนะการเผชิญหน้ากับทาคุมุ .. ไซอันไพล์ คุโระยูคิอิเมะ ฮารุยูกิ และทาคุมุที่กลับใจแล้วทั้ง 3 คน
ได้เริ่มต่อสู้ด้วยกันในฐานะสมาชิกของ “เนก้าเนบิวลัส” ลีเจี้ยนสีดำที่ถือกำเนิดขึ้นใหม่ขณะที่บาดแผลของคุโระยูคิฮิเมะ
กำลังจะออกจากโรงพยาบาลแต่ทว่า ตัวเขาเองที่ศึกคักไปกับพ้อยท์ที่สะสมไว้จนสามารถขึ้นเลเวล 2 ได้นั้น

จะสามารถก้าวผ่านอันตรายจากการสูญเสียพ้อยท์ตามที่คาดไว้ได้หรือไม่ ? นอกจากนั้นศีลล้างบาปของ [เจ้าหญิงพายุแดง]
ที่รอให้เขาฝ่าฝันไปคืออะไรกันแน่ !!

ปกติ: 65 บาท
ขาย:59 บาท